สัมพันธ์แข่งนิวยอร์กกำลังเป็นหัวหน้าการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของผิวต่างๆสำหรับในการแข่งขันม้า