การศึกษาเปิดเผยให้มองเห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีอิทธิพล